درباره نشریه

حوزه‌های علمی- پژوهشی نشریه

تدوین ایده‌ها و نظریه‌های نوین و اصیل با آموزه‌های پژوهشی حوزه‌ها و قلمروهای مدیریت بازرگانی؛

پرورش و توسعه مفاهیم، الگوها، مدل‌ها و راهبرد‌های مدیریت بازرگانی با گرایش‌های مرتبط در قلمروهای فعالیتی بنگاه‌ها؛

تدوین، بهبود و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای بازرگانی متناسب با حوزه‌های مرتبط؛

طراحی و تبیین کارکردهای مدیریت بازرگانی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

تدوین و توسعه راهبردهای تعالی حوزه‌های علمی و تجربی مدیریت بازرگانی؛

تدوین و توسعه برنامه‌های عملیاتی، سازوکارها و فرایندهای ارزیابی و کنترل حوزه‌های علمی و تجربی مدیریت بازرگانی. 

ناشر و صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

مدیرمسئول: دکتر حجت الله صادقی

سردبیر: دکتر محمد رضا حمیدی زاده

شاپا چاپی: X368-2645

شاپا الکترونیکی: 3878-2645

سال شروع انتشار: 1388

دوره انتشار: فصلنامه (4 شماره در سال)

نوع مقالات قابل انتشار در نشریه: پژوهشی

درباره نشریه:  

تدوین ایده‌ها و نظریه‌های نوین و اصیل با آموزه‌های پژوهشی حوزه‌ها و قلمروهای مدیریت بازرگانی؛

پرورش و توسعه مفاهیم، الگوها، مدل‌ها و راهبرد‌های مدیریت بازرگانی با گرایش‌های مرتبط در قلمروهای فعالیتی بنگاه‌ها؛

تدوین، بهبود و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای بازرگانی متناسب با حوزه‌های مرتبط؛

طراحی و تبیین کارکردهای مدیریت بازرگانی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

تدوین و توسعه راهبردهای تعالی حوزه‌های علمی و تجربی مدیریت بازرگانی؛

تدوین و توسعه برنامه‌های عملیاتی، سازوکارها و فرایندهای ارزیابی و کنترل حوزه‌های علمی و تجربی مدیریت بازرگانی.

زبان نشریه: فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

اخلاق نشر: نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

هزینه انتشار: چهارصد هزار تومان

قالب متن مقالات: PDF, XML

وب سایت: http://bar.yazd.ac.ir/

سیستم مشابهت یابی: https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

مجوز انتشار و حق مولف: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

شبکه های اجتماعی: Linked in, Academia

پایگاههای نمایه شده: Google Scholar, ISC

سیاست دسترسی آزاد: این نشریه  به صاحب امتیازی دانشگاه یزد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را  آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

نشانی نشریه: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دبیرخانه نشریات علمی- نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس: 03531232149

ایمیل نشریه: jbar@journals.yazd.ac.ir