ارتباط ابعاد ارزش ویژه‌ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مدیریت برند یکی از ابزارهای کارآمد در دست مدیران بازاریابی در خصوص تدوین استراتژی­ها و برنامه های بازاریابی است. ارزیابی برند با استفاده از مفهوم ارزش ویژه‌ی برند امکان پذیر است. عواملی چون کیفیت ادراک شده، تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، محبوبیت برند، منحصر به فرد بودن و... ابعاد تشکیل‌دهنده‌ی ارزش ویژه‌ی برند هستند. نگارندگان این مقاله سعی در آزمودن ارتباط میان ارزش ویژه‌ی برند و عملکرد شرکت داشته و در جهت رسیدن به این مهم، بازار رقابتی بیمه­ی بدنه را برای آزمون فوق انتخاب کرده‌اند. برای انجام این پژوهش، از ضریب همبستگی میان ارزش ویژه‌ی برند از دیدگاه مشتریان و تعداد بیمه­ی بدنه فروش رفته شرکت‌های بیمه استفاده شده است. در خروجی کار، ارتباط بالای ارزش ویژه‌ی برند و عملکرد شرکت (فروش) مشاهده شد. این امر به معنای آن است که شرکت های بیمه ای که از ارزش ویژه­ی بالاتری در ذهن مشتریان برخوردارند، عملکرد بهتری نیز داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Customer Based Brand Equity and Performance of Insurance Corporations

نویسندگان [English]

  • ali morovati 1
  • mohammadkazem keshvar shahi 2
  • mahsa rastgar 2
چکیده [English]

This
E-citizen compared to traditional citizen experiences a more modern life has more confidence for living in the age of information and communication; and will defend his/her citizen rights with more capability. Learning e-citizen skills increases the ability of using new communication technologies which in turn increases their readiness in employing electronic government facilities and services. In this way and with an aim of studying the factors influencing on e-city, after review of existing literature and interviews with experts of e-commerce, information and communication technology, the most important indicators of e-city establishment have been extracted and their important priorities have been determined by using a questionnaire from the point of view the IT active managers in the Yazd province. Results have been analyzed by the use of MADM techniques (both traditional and fuzzy) and the most important factors have also  been determined and  prioritized. Findings imply that factors such as e-procurement, e- transactions and long-term strategic thinking at the country macro-level are the factors with the highest importance in establishment of Yazd e-city from viewpoint of  Information Technology managers and experts in Yazd province. Also, the two dimensions of IT governance and Customer Relationship Management have been identified as the most important dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-City
  • perspective of Information and Communication Technology Managers
  • Fuzzy