انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشکده تهران

چکیده

روش های گوناگونی به منظور کمک به تصمیم گیرندگان خرید برای رو در رو شدن با پیچیدگی های انتخاب یک تأمین کننده مناسب در ادبیات تحقیق پیشنهاد شده است. اما این روش ها غالباً نگاهی تک بعدی و منفرد به فر آیند انتخاب تأمین کننده دارند. همچنین، این روش ها معمولاً، ابهام و عدم اطمینان موجود در مسأله انتخاب تأمین کننده را در نظر نمی گیرند. هدف این مقاله نیز پیشنهاد یک رویکرد چند مرحله ای جامع به منظور انسجام بخشی به فرآیند انتخاب تأمین کننده است. در این رویکرد، سعی شده است ابهام موجود در فرآیند انتخاب که ناشی از استفاده از داده های خشک عددی است به حداقل برسد. این رویکرد مبتنی بر روش Fuzzy QFD است که در آن، به منظور انتخاب تأمین کننده، از مفهوم خانه کیفیت که از ابزارهای رویکرد توسعه کارکرد کیفیت محسوب می شود استفاده شده است. از یک الگوریتم فازی به منظور تعریف متغیرهای زبانی برای بیان اهمیت نسبی متغیرهای درونی (WHAT) و بیرونی (HOW) خانه کیفیت و رابطه آنها با یکدیگر بهره برداری شده است. برای نشان دادن کاربردی بودن رویکرد پیشنهادی، یک مطالعه موردی نیز ارائه شده است. نتایج حاصل از مطالعه موردی علاوه بر رتبه بندی و انتخاب تأمین کنندگان نهایی، نشان می دهد که منابع انسانی و زیرساخت ها و فن آوری مهم ترین معیارهای ارزیابی تأمین کننده و کیفیت فنی و کارکردی محصول و وجود خدمات پس از فروش برای محصول، مهم ترین ویژگی های محصول از نظر سازمان مورد مطالعه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting Suppliers in Manufacturing and Engineering Companies

نویسندگان [English]

  • ali mohaghar 1
  • mozhgan nouri 2
  • mohammad mirkazemi mood 2
  • nima sarabi 2
چکیده [English]

Because of the increasing importance of suppliers to achieve competitive advantages, literature proposes different methods to help decision makers to face the complexity of the supplier selection process. However, these methods often face with this process as a single and one-dimensional problem. Also, these methods do not consider unreliability and ambiguity of supplier selection problem. But, supplier selection process needs a multi stage approach. This paper intends to propose a comprehensive multi stage approach to integrating supplier selection process. This approach tries to decrease ambiguity of this problem by using Fuzzy QFD approach and the concept of House of Quality. A Fuzzy algorithm is used to defining linguistic variables to express relative importance of inner variables (WHATs) and outer variables (HOWs) of house of quality and their interrelations. Finally, a case study is presented to illustrate this approach is applicable. In addition to ranking and selecting final supplier, the findings of study show human resource, infrastructures, and IT are the most important criteria to evaluating suppliers and technical and functional quality and after sale services of product are the most characteristics of product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Supply selection
  • Manufacturing and Engineering companies
  • House of Quality
  • Fuzzy set Theory