مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ، نویسنده مسئول

چکیده

از دیرباز مدیران و بازاریابان بطور جدی به دنبال فهم این مهم بوده اند که تبلیغات چگونه بر تصمیمات مشتریان و مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و اصولاً این تأثیرگذاری آیا از یک فرآیند و مدل خاصی تبعیت می کند یا خیر؟ لذا تحقیقات زیادی پیرامون این موضوع صورت گرفته که تعدادی از آنها تأئید کننده یکدیگر و تعدادی از آنها در مقابل یکدیگر قرار دارند. نتایج این تحقیقات که ارائه کننده مدل های مختلف از سال 1898 تاکنون است (بیش از 30 مدل) در این تحقیق جمع آوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. این بررسی ابتدا الگوهای سلسه مراتب سنتی را توصیف می کند و سپس به بحث درباره الگوهای سلسه مراتب نوین می پردازد. با توجه به پیشرفتهای سالیان اخیر و ورود ابزارهای الکترونیک ارتباطات که بواسطه آن تبلیغات اینترنتی (الکترونیک) تبدیل به یکی از کانالهای مهم بازاریابی برای شرکتها شده است. لذا مدل راهبردی برای تبلیغات اینترنتی با توجه به نقد و بررسی مدل های گذشته ، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Effectiveness Strategic E-Advertising Model for Consumer's Behavior

نویسندگان [English]

  • mohammad reza hamidi zadeh 1
  • naser yazdani 2
چکیده [English]

The aims ‘paper is to find how advertising to influence the decisions' customers and consumers, and how their impacts peruse from a process and special model? Therefore, this paper could classify more than 30 models that some of them have common results but some of them have not. Results of this research have provided a total model based on different models since 1898 up to now. In this research firstly models of traditional hierarchy has described and then explain modern hierarchy models. Research results show that electronic advertising to become an important channel for e - marketing in B2B and B2C. Thus, the strategic special model for internet advertising present based on critique of different models.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising models
  • Advertising effectiveness
  • Strategic e-advertising model