تعداد مقالات: 291

الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-26

محمد محمودی میمند؛ لطف اله فروزنده؛ مصطفی احمدی نژاد


اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1391، صفحه 1-29

امیر مهدی قاضی فرد؛ حمید جمشیدی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ محمدرضا خیرخواه عسکرآباد


ارتباط ابعاد ارزش ویژه‌ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 1-22

علی مروتی؛ محمدکاظم کشور شاهی؛ مهسا رستگار


ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 5، شهریور 1390، صفحه 1-26

سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ منیره عسکری نژاد؛ علی دهقانی


اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط

دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 1-26

سید حمید خداداد حسینی؛ سهیلا خادمی


ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20

فخریه حمیدیان‌پور؛ علیرضا ضیایی‌بیده؛ محمد سعیدا اردکانی


طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان


بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1394، صفحه 1-23

سید محمد طباطبایی نسب؛ فاطمه پریش


تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا

دوره 7، شماره 14، دی 1394، صفحه 1-30

روح الله بیات؛ سانیا فرقانی پیله رود


الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور

دوره 8، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 1-20

علی ربیعی؛ مونا نیرومندناصرکیاده


الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی

دوره 8، شماره 16، آذر 1395، صفحه 1-15

مژده ایرانمنش؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان)

دوره 9، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 1-30

لیلا زلیخایی؛ عفت موسوی؛ مهرداد پویا؛ کریم نادری مهدیی


حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15

دوره 9، شماره 18، دی 1396، صفحه 1-19

ابوالفضل شاه آبادی؛ هانیه ثمری


بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت

دوره 10، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 1-17

محمد صالح ترکستانی؛ منا زندمهر؛ سید محمد افصحی زاده


تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 1-23

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ عباس درجانی


ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تأمین سبز

دوره 11، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 1-24

علیرضا علی نژاد؛ جواد خلیلی


تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1399، صفحه 1-33

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ ابوالقاسم میرا


تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده

دوره 12، شماره 24، اسفند 1399، صفحه 1-18

آفرین اخوان؛ فرزانه جهادی نائینی؛ محمدحسین ابویی


تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ایران

دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 1-50

مهدی رسولی قهرودی؛ الهه سیدی؛ عادل آذر