طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به طراحی مدل شبکه­ای مناسب جهت تهیه و توزیع کالا در کشور پرداخته است. تمرکز مدل بر دستیابی به کارایی، بهره‌وری، صرفه‌جویی نسبت به مقیاس و کاهش هزینه توزیع کالا در کشور است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز جهت انجام تحقیق از مطالعات میدانی و روش پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران تعاونی­های مصرف وزارت تعاون، اتاق تعاون، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، مدیران شرکت­ها و اتحادیه­های تعاونی توزیع، مدیران و کارشناسان شرکت­های پخش کالا، فروشگاه­های زنجیره­ای، شرکت­های حمل­ونقل کالا به ویژه حمل و نقل جاده­ای و سایر افراد آگاه و باتجربه در زمینه توزیع کالا است.
 نتایج تحلیل داده­ها نشان می­دهد که سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت­ها و عملکرد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. سنتی و جزیره­ای بودن ساختار توزیع کالا در کشور باعث افزایش هزینه­های توزیع کالا به بالاتر از 50% قیمت نهایی کالاها شده است.
سیستم توزیع کالا در کشور نیازمند نهاد جدیدی با عنوان مرکز ملی بازاریابی (NMC) جهت برندسازی، تبلیغات هدفمند، انسجام در شبکه توزیع، خوشه­سازی و ... است. مرکز ملی بازاریابی با مدیریت و نظارت بر شبکه نوین تهیه و توزیع کالا با مشارکت 6 وزارتخانه دولتی و نهادهای توزیعی بخش خصوصی و تعاونی مانند شرکت­های پخش کالا، فروشگاه­های زنجیره­ای، اصناف، عمده­فروشان و ... می­تواند باعث کوتاه شدن کانال­های توزیع­، کاهش قیمت کالاها و ... شود. در انتهای مقاله مدل شبکه­ای تهیه و توزیع کالاها، جایگاه، نقش و ارتباطات بازیگران مختلف شبکه توزیع کالا در کشور را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for goods procurement and distribution network in Iran

نویسندگان [English]

  • kumars sharifi 1
  • mostafa masoudi 2
  • Seyed Reza Seyed Javadin 3
چکیده [English]

In this article we attempt to design a comprehensive model for goods procurement and distribution network (GPDN) in Iran. The emphasis of this model is on improvement of efficiency, productivity, economy of scale and reducing physical distribution cost of goods in the country. Statistical sample has taken from expert and marketing managers of Ministry of Commerce, Ministry of Cooperation, distribution cooperation companies, chamber of cooperation, chain stores, goods distributors and transportation companies. The result shows that the performance of goods distribution system of Iran is not appropriate. Traditional structure of goods distribution channels caused that physical distribution cost is more than 50% of end user price of goods. So distribution system needs a new structure as National Marketing Center (NMC) to branding, smart advertising, integrating distribution network and clustering in the country NMC can manage the new GPDN in association with 6 ministries and cooperation of private sector companies like goods distributors, chain stores, wholesalers and transportation companies. This situation can result to reducing prices, shortening distribution channel, increasing productivity of distribution network and purchasing power of consumers. At the end of article, model of GPDN along with situation, role and communication of different players in this network has been showed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution Network
  • Distribution Channel
  • Model of GPDN
  • National Marketing Center (NMC).