ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، گروه مدیریت، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

شهروند الکترونیک در مقایسه با شهروند سنّتی، زندگی مدرن‌تری را تجربه می‌کند؛ برای زندگی در عصر ارتباطات و اطّلاعات اعتماد به نفس بیشتری دارد و با توانایی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاع می‌کند. فراگیری مهارت‌های شهروند الکترونیکی، توانایی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی نوین را در شهروندان افزایش می‌دهد که به نوبۀ خود، آنها را برای استفاده از تسهیلات و خدمات دولت الکترونیک آماده می‌سازد. در همین راستا و با هدف بررسی عوامل مؤثّر در ایجاد شهر الکترونیک، در این پژوهش، پس از مطالعۀ ادبیات تحقیق موجود و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت الکترونیک، فن‌آوری اطّلاعات و ارتباطات، مهمترین شاخص‌های ایجاد شهر الکترونیک استخراج شده، میزان اهمّیّت این شاخص‌ها در قالب پرسشنامه­ از دیدگاه مدیران فعّال در حوزه فن‌آوری استان یزد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از تکنیک‌های MADM (هم سنّتی و هم فازی) مورد تحلیل قرار گرفت و مهمترین عوامل، تعیین و رتبه‌بندی گردیدند. نتایج نشان داد که عواملی چون تدارکات الکترونیک، تراکنش الکترونیک و تفکّر استراتژیک بلندمدت در سطح کلان کشور بااهمّیّت‌ترین عوامل از دیدگاه مدیران و کارشناسان حوزۀ فن‌آوری اطّلاعات استان یزد، برای ایجاد شهر الکترونیک یزد هستند. همچنین، دو بعد حاکمیّت فن­آوری اطّلاعات و مدیریّت ارتباط با مشتری بااهمّیّت‌ترین ابعاد شناخته شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Managers’ Viewpoints on e-City Position (Case Study: Yazd e-City)

نویسندگان [English]

  • seyed hasan hatami-nasab 1
  • reza talee far 2
  • monireh askari-nejhad 2
  • ali dehghani 3
چکیده [English]

This
E-citizen compared to traditional citizen experiences a more modern life has more confidence for living in the age of information and communication; and will defend his/her citizen rights with more capability. Learning e-citizen skills increases the ability of using new communication technologies which in turn increases their readiness in employing electronic government facilities and services. In this way and with an aim of studying the factors influencing on e-city, after review of existing literature and interviews with experts of e-commerce, information and communication technology, the most important indicators of e-city establishment have been extracted and their important priorities have been determined by using a questionnaire from the point of view the IT active managers in the Yazd province. Results have been analyzed by the use of MADM techniques (both traditional and fuzzy) and the most important factors have also  been determined and  prioritized. Findings imply that factors such as e-procurement, e- transactions and long-term strategic thinking at the country macro-level are the factors with the highest importance in establishment of Yazd e-city from viewpoint of  Information Technology managers and experts in Yazd province. Also, the two dimensions of IT governance and Customer Relationship Management have been identified as the most important dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-City
  • perspective of Information and Communication Technology Managers
  • Fuzzy