دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1390، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک

صفحه 1-26

سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ منیره عسکری نژاد؛ علی دهقانی


ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای

صفحه 27-55

فریماه مخاطب رفیعی؛ فرشته عباس آبادی


عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ تهران

صفحه 118-135

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ آیدین تاج زاده نمین؛ مرتضی رمضانی