اوّلویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریّت دانش در دانشگاه‌های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اوّلویت­بندی مؤلفه­های "مدیریّت دانش" در دانشگاه­های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزّهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه ای استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه­گیری طبقه­بندی شده سهمیه­ای٬ بین 355 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه­های منتخب فوق­الذکر توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS16 صورت گرفته است. یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که مؤلّفه­های مدیریّت دانش در دانشگاه­های مورد مطالعه اهمیت یکسان ندارند. و  فرضیّات  تحقیق نیز بر اساس یافته ها رد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Factors of Knowledge Management in Selected Universities

نویسندگان [English]

  • esmaeel abunouri 1
  • eisa niazy 2
  • mohsen taheri.D 2
چکیده [English]

The aim of this paper is ranking the factors of knowledge management in Tehran, Esfahan, Tarbyat Modares, Al-zahra, Mazandaran, Guilan, Yazd, Araak and Razi universities based on the level of knowledge management. The study population includes all the members of the staffin the selected universities. Employing a classified random sampling, the data was collected through the distribution of a questionnaire among the 355 persons of the academic staff of the selected universities. SPSS16.0 is used for statistical analysis. The results of research show that the knowledge management characteristics does not have equal importance in each of  the following universities and the entire hypothesis was rejected.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Iranian's Universities
  • Periority in Management
  • Assessment and Evaluation