تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار (

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

3 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

چکیده

در محیط پیچیده کسب و کار امروزی، روش‌های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر بودجه یا پیش بینی نمی‌تواند جوابگوی  چالش‌های موجود باشد. سازمان می‌بایست با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، موقعیت داخلی و خارجی خود را ارزیابی  کند و سپس، استراتژی‌ها را متناسب با موقعیت خود تدوین و به مورد اجرا گذارد. کلید اجرای موفق استراتژی این است که افراد، فرآیند آن را درک نمایند. نقشۀ استراتژی از آن‌جا که توصیف کنندۀ استراتژی سازمان است و به افراد در درک آن کمک می‌کند، نقش با اهمیتی را در مدیریت استراتژیک به عهده دارد. نقشۀ استراتژی نمایش تصویری از روابط علت و معلولی برای موفقیت در استراتژی است، بنابراین، تعیین این روابط نیز با اهمیت است. این مقاله رویکرد نوآورانه‌ای را جهت تعیین روابط علت و معلولی و سطح اهداف استراتژیک در نقشۀ استراتژی ارائه می‌کند. همچنین، نتایج اجرایی این رویکرد در یک شرکت تولیدکنندۀ لوله و اتّصالات در شهرستان یزد تشریح می‌گردد که بینش‌های مدیریتی را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conducting Strategic of Organization with the Use of ISM

نویسندگان [English]

  • mohhammad saleh olia 1
  • seyed habibollah mirghafoori 2
  • solaleh shahvazian 3
چکیده [English]

In order to survive in the complex environment, budget programming or forecasting models have been criticized as inadequate for today’s business environment. Organizations have to use strategic planning to evaluate internal and external situation, then formulate proper strategies and implement them. The key to execute strategy is to have people in the organization understand it. Strategy map has a significant role in the strategic management due to describing strategies of organization and to help people understand strategies. Strategy map is essentially a graphical depiction of the causal model of an organization’s strategy then developing the causal model of the strategy is also important. This paper presents innovative approach to determine causal relationship and levels of strategic objectives in strategy map. For this purpose an interpretive structural modeling (ISM) based approach has been employed to strategy map.  This paper also utilizes the Interpretive Structural Modeling (ISM) methodology to understand the interrelationships among the objectives so that those driving objectives, which can affect others and those dependent objectives, which are most influenced by driving objectives are identified. It emphasizes that interrelationship among objectives isn’t  only down to up, it is on both side. An actual example of a small case pipe and fittings manufacturing company provides some managerial insights into the methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic map
  • ISM model
  • cause-effect relationship