الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

چکیده

ادارۀ یک سازمان نیازمند حل مسائل و عملیاتی نمودن طرح های خود از طریق برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات، سازماندهی و به کارگیری ترکیب قابل قبول و مطلوبی از نیروی انسانی و امکانات مادی است. در به کارگیری نیروهای برون سازمانی، پیمانکاران به عنوان جزء لاینفک و بسیار مهم در فرایند اجرای پروژه‌ها مطرح می‌گردند. انتخاب پیمانکاران در پروژه های ساخت و نصب، یکی از عرصه های مهم تصمیم گیری در شرکت های پتروشیمی را تشکیل می دهد که دارای شرایط تصمیمات چند معیاره هستند. نتایج این تصمیات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه (با توجه به هزینۀ استهلاک و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه) می گذرد و در بعضی مواقع، امکان توجیه اقتصادی پروژه را در بر دارد. با اولویت‌بندی معیارهای تعیین‌کننده و اثرگذار در تصمیم‌گیری، انتخاب پیمانکار انجام و تعیین مستندات منطقی علمی یک سیستم پشتیبانی از تصمیمات حاصل می شود، به گونه ای که با هر گونه جابجایی در سطوح مدیریت، این معیارها، اولویتها و استانداردهابرای تصمیم گیری مدیران ارشد اثرگذار بمانند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد MCDM، معیارهای شناسایی شده در رتبه‌بندی پیمانکاران پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته و با طرح پرسشنامه‌ای، مؤثرترین معیارها در این زمینه شناسایی گردید. سپس، با استفاده از پرسشنامۀ دیگری، نظریات خبرگان (حاوی اطلاعات کلی یک مناقصه شامل پروژه و 5 پیمانکار شرکت‌کننده در آن) جمع آوری شد و با به کارگیری تکنیک های تاپسیس و بردا، ارزیابی انجام گرفت و برترین پیمانکار بعنوان برندۀ مناقصه معرفی گردید. در نهایت، فرآیند تصمیم گیری به همراه راهکارهایی برای به کارگیری این روش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Selection of Contractors In Petro-chemical Projects

نویسندگان [English]

  • Yahya Zare Mehrjardi 1
  • hojatollah momeni 2
  • shahin barghi 2
چکیده [English]

text
In this article, we defined the priorities for contractors of city hall's projects using Multiple Criteria Decision Making technique. We used MCDM because there are some quantities and qualities criteria in contractor selection problem. To determine the priority of our contractors and to allocate each relevant criterion its own weights or importance, there has been used questionnaire. We ask our DM about importance of each criterion. Priority has been done with the assistance of BORDA and TOPSIS techniques. We have applied  and use TOPSIS to rank and select a contractor in a specific project in city hall.Hopefully with this dissertation near to complete, a new opinion will be opened with regard to the tenders and contractor selection issue in public and industrial section and the topic will put forward for more disscussion nationwide along with some new proposals and views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keyword