کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تأمین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فرآیند تحلیل شبکه­ای متدولوژی پیچیده­ای است و نسبت به متدولوژی سنتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند مقایسات بیشتری است و تلاش مضاعفی را می­طلبد.در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخۀ عمر محصولات و تغییر سریع سلیقۀ مشتریان، بسیاری از سازمان­ها بر زنجیرۀ تأمین، به عنوان وسیله­ای برای دستیابی به مزیت رقابتی بلند مدت، تأکید و تمرکز نموده­اند. یکی از اجزای مهم مدیریت زنجیره تأمین مسأله ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب تأمین­کنندگان است، که این فرآیند در اصل یک مسأله تصمیم­گیری چند معیاره است. مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغه­های کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. با توجه به ماهیت چند معیارۀ انتخاب تأمین­کنندگان، فرآیند تحلیل شبکه­ای به عنوان مدلی قدرتمند و قابل اطمینان می­تواند به کاربرده شود. همچنین فرآیند تحلیل شبکه­ای به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل تصمیم برای حل مسائل چند معیاره گزینش تأمین­کننده که شامل وابستگی­های درونی­اند قابل استفاده است.برای نشان دادنکاربردی بودنمدلِ پیشنهادی، موردیبه عنوان مثال نیز ارائه شده است که خروجی مدل رتبه­بندی نهایی و عوامل مهم در ارتباط با تصمیم­گیری را نشان می­دهد و با استفاده از این اطلاعات، تصمیم­گیرندگان می­توانند جهت انتخاب تأمین­کننده راهبردی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Analytical Network Process (ANP) for Ranking Suppliers and Related Decisional Factors in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • akbar alem tabriz 1
  • mohammad bagher zada azar 2
چکیده [English]

Manufacturing companies need human management, saving in cost, services and responding to customers for competition. Programs such as TQM, JIT and TPM help organizations for competition. Manufacturing companies which better imply these programs have better advantages. For implying such programs, we should first recognizing the practices which results in the format. Each program contains set of practices. Some of these practices are included in other programs also, which are called common practices. The practices included only in one program are called unique practices. The purpose of this paper is to recognize the unique and common practices of TQM, JIT and TPM using Delphi fuzzy.
According to the literature review, practices of these above programs were extracted, then by using Delphi fuzzy and on the basis of expertise view of ceramic and tiles of Yazd state, all the practices were categorized into two groups, common practices of three programs and unique practices of each program.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Just- in- Time
  • Total Productive Maintenance