تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

چکیده

با رقابتی و پیچیده‏تر شدن تجارت در سطح بین‏الملل لزوم توجه مدیران به استراتژی‏های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت‏ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه‏گیری عملکرد با توجه به محیط‏های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازمان‏ها ایفا می‏کند. مدل‏های مختلفی برای اندازه‏گیری عملکرد توسعه داده شده‏اند. یکی از این مدل‏ها، کارت امتیازی متوازن می‏باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش‏های مشابه است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد استراتژی‏های ورود به بازارهای خارجی شرکت ایران خودرو در طی سال‏های 88 و 89 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی‏های شرکت و شاخص‏های موثر بر عملکرد آن‏ها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه‏ها نسبت به یکدیگر از تکنیک‏ AHP فازی استفاده شده است براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن به ترتیب درجه موفقیت عبارتند از: منظر نوآوری و توسعه 65%، مشتری 46%، فرآیندهای کسب‏وکار 44% و مالی 19%.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Etrategies to Enter Foreign Markets Iran Khodro Using BSC and Fuzzy AHP

نویسندگان [English]

 • Esmaeil malekakhlagh 1
 • S.M. nopasand 1
 • Khadija Jamali 2
چکیده [English]

With business being more competitive and complicated at international level, necessity of managers’ attention to entry strategies to global markets was introduced as a commercial advantage for companies. In current arena, performance evaluation plays an important role in companies’ success according to complicated and dynamic environments. Various models are developed to measure performance. One of these models is balanced scorecard which has many priorities upon similar methods. This study deals with performance assessment of Iran khodro strategies to enter foreign markets during years 88 and 89 using balanced scorecard. Company strategies and effective index upon these strategies performance is exhibited on the basis of research literature and identification questionnaire and by using experts’ views in balanced scorecard. fuzzy AHP technique is used to determine the degrees of parameters priority to each other. Based on the results of the degree of success of the balanced scorecard perspectives are: Innovation and development prespective 65%, customer 46%, business processes 44% and financial 19%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entry Strategy to Foreign Markets
 • Performance Evaluation
 • Balanced scorecard
 • Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)
 1. آسیان، سبحان و همتی، محمد و سمندی‏زاده، کوروش (1388). "ارزیابی برنامه‏ریزی استراتژیک در شرکت‏های تولیدی با استفاده از AHP فازی" ، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم) شماره77( : 1-20.   
 2. ابراهیمی، مریم (1384)، "بررسی رابطه همراستایی مدیریت استراتژیک سیستم­های اطلاعاتی با کارت امتیازی متوازن و عملکرد سیستم­های اطلاعاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده ادبیات و علوم انسانی.  
 3. احمدی، پرویز و کرنائیج، اسدالله و میرشریفی، فاطمه سادات( 1387). "صادرات در صنعت پلاستیک با استفاده از شیوه‏های بازاریابی بین‏الملل"، پیام مدیریت، شماره 26 :144-119.        
 4. بابایی زکیلکی، محمدعلی(1382). بازاریابی بین‏المللی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت) چاپ سوم.        
 5. بخت‏یاوران، امیر (1385)، "استفاده از روشی یکپارچه برای همراستاسازی کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل EFQM و پیاده‏سازی آن در شرکت انفورماتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتر حسام‏الدین ذگردی.              
 6. براتی، احمد و ملکی، محمدرضا و گلستانی، مینا و ایمانی، علی (1385). " ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385" ، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 9 (شماره 25): 47-54.
 7. حق­شناس، اصغر و کتابی، سعیده و دلوی، محمد رضا (1386). " ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی"، نشریه مدیریت دانش ( شماره 77: 21- 46.
 8. رفیع‏زاده بقرآباد، علاءالدین (1387). "مدیریت عملکرد و توسعه یافتگی سازمان‏ها (مطالعه موردی و تجربه عملی) "، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، صص. 1 – 32.
 9. ساجدی‏نژاد، آرمان (1385). "سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن؛ مورد کاوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتر سید کمال چهارسوقی.

10. سجادی، حانیه سادات و حریری، محمدحسین و کریمی، سعید و برات‏پور، سارا (1387). "خودارزیابی عملکرد بیمارستان‏ها و مراکز آموزشی – درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان با استفاده از مدل تعالی سازمان سال 1385 "، پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی، دوره 32 ( شماره 3) : 227- 231.

11. صفایی قادیکلایی، عبدالحمیدو میزانی، ندا (1387). "طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه‏های دولتی کشور"، پژوهشنامه‏ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت سال هشتم( شماره 4 ( پیاپی 31)):101- 124.

12. طالقانی، محمد، کامبیز، شاهرودی، فرزانه، صانعی (1391)، " مقایسه تطبیقی AHP و AHP فازی در رتبه­بندی ترجیحات خرید ( مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی)، سال نهم( شماره اول): 81-91.

13. ظرافت انگیز لنگرودی، مجید و صابر، ساعتی و معماریانی، عزیزاله (1387). "ارزیابی صحت نتایج از روش EFQM توسط مدلهای DEA، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی (JSIAU) "، سال 18 ( شماره 2/70): 11- 23. 

14. کاپلان، رابرت اس و دیوید، پی. نورتون، (1387)، سازمان استراتژی محور، پرویز بختیاری، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ هفتم، چاپ اول 1383.

15. کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، (1991)، « اصول بازاریابی »، بهمن فروزنده، تهران، آتروپات، چاپ اول 1376، چاپ پنجم1383.  

16. کرامتی، عباس و مشکی، هانیه و نظری شیرکوهی، سلمان ( 1388). " شناسایی و الویت‏بندی فاکتورهای ریسک پیاده‏سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 51: 199-240.

17. مهرگان، محمدرضا و دهقان نیری، محمود (1388)،" مدل راهبردی ارزیابی موسسات آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی"، شماره 52، صص79-55. مومنی، منصور، 1387، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم، چاپ اول 1385. 

18. مؤتمنی، علیرضا و جوادزاده، محمد و تیزفهم، مهدی ( 1389). " ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‏ها"، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1: 141-159.

19. مومنی، منصور، 1387، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم، چاپ اول 1385   

20. Agarwal N. P& sonia Agarwal, October (2003), "Value Balanced ScoreCard - A Tool of Performance Appraisal" , The chartered accountant, PP. 417-422  

21. Ahmed Zafar U& Osman mohamad& Brian Tan& James p. Johnson, (2002), "International risk perceptions and mode of entry: a case study of Malaysian multinational firms" , journal of Business research, 55 (10): 805-813 .

22. Andersen O.& A. Buvik, (2002), "Firm s’ Internationalization and alternative approaches to the international customer/ market selection", International Business review, 11(3): 347- 363 .

23. Asmussen Christian g.& Gabriel R .G. Benito& Bent Petersen, (2009), "Organizing foreign market activities: From entry mode choice to configuration decisions", International Business Review, 18 (2): 145-155.

24. Gripsrud Geir, Gabriel R. G. Benito, (2005), "Internationalization in retailing: modeling to pattern of foreign market entry", journal of Business research , 58(12): 1672-1680 .

25. Huange Hoa- chen, (2009) ," Designing a knowledge- based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective" , Expert Systems with Applications, 36( 1): 209-218. 

 1. 26.  Lee , Amy H.I , Wen-Chin, Chen, Ching-Jan, Chang (2008) ."A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan", Expert Systems with Applications, 34(1): 96–107.

27. Michalska J., (2005), "The usage of the Balanced Scorecard the estimation of the enterprise’s effectiveness", Journal of Materials processing Technology , 162(163):  751-758.   

28. Morschett Drik& Hanna Schramm- Klein& Bernhard Swoboda, (2010), "Decades of research on market entry modes: what do we really know about external antecedents of entry mode choice? ", journal of international management, 16 (1): 60-77.

29. Qure Diego& Enrique Claver& Rosario Andreu, (2007), "Foreign market entry mode in the hotel industry: The impact of country- and firm- specific factors", International Business Review, 16(3): 362-376. 

30. Somlev ilian P., Yasuo Hoshino (2005), "influence of location factors on establishment and ownership of foreign investments: The case of the Japanese manufacturing firms in Europe", International Business Review ,14 (5): 577-598 .

31. Yeh,chung-Hsing, Yu-Hern, Chang (2009), " Modeling subjective evaluation for fuzzy group multicriteria decision making" , European Journal of Operational Research ,194 (2): 464–473.

32. Yuan fong- ching, chaochang chiu, 2009, " a Hierarchical design of case-based reasoning in the balanced scorecard application" , Expert systems with Application, 36(1): 333-342.