الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت رسانه وارتباطات، پیام نور، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضـــر، "بررسی مقایســـه‌ای الگوی خرید و مصـرف کالاهای ایرانی در بین مشتریان شهـری و روستـایی" می‌باشد. در این پژوهـش علاوه بر مصرف (مصـرف فرهنـگی و مصرف مادی) که جـزء اولیـن متغـیرها و شاید مهم‌ترین شاخص سنجش سبک زندگی است، فعالیت اوقات فراغت که یکی دیگر از شاخص‌های سبک زندگی می‌باشد، با ابزار پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی، کلیه شهروندان قزوینی و اهالی روستای الموت قزوین است که از میان آن‌ها 186 نفر (92 زن و 94 مرد) به روش تصادفی انتخاب شدند. فرضیه مورد بررسی، وجود تفاوت در مصرف کالاهای ایرانی در بین زندگی شهری و روستـایی بود که پس از جـمع‌آوری پرسشنـامه‌ها، داده‌ها استخـراج و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، یافته‌ها نشان می‌دهند، در بعضی از شاخص‌ها (مثل: چگونگی گذران اوقات فراغت؛ معیار انتخاب و ویژگی لباس؛ استفاده از کتاب، اینترنت، ماهواره و رادیو ایرانی؛ استفاده از وسیله نقلیه) تفاوت معناداری بین مصرف کالاهای ایرانی در بین دو گروه شهر و روستا وجود دارد و در برخی دیگر از شاخص‌ها (مثل: چگونگی تهیه لباس؛ نوع خوراک مصرفی؛ اولویت‌های مراقبتی و بهداشتی؛ ملاک خرید اثاثیه منزل؛ استفاده از تلویزیون، مجله، روزنامه و رادیو خارجی ) تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of the Consumption Style of Iranian Goods between Urban and Rural Areas

نویسندگان [English]

  • Ali Rabeei 1
  • Mona Neeiroomand Naser Kiyadeh 2
1 Associate Professor, Department of Mass Media, Peyam Noor University, Tehran
2 M. A. Students, Department of Mass Media, Peyam Noor University, Tehran
چکیده [English]

The topic of this investigation is the comparison of consumption of Iranian goods between urban and rural areas. In this research, besides consumption (cultural consumption and material consumption) that are the first and one of the important indicators of lifestyle, hobbies is another indicator of lifestyle that measured by questionnaire. The method of gathering data is survey and statistical society which has investigated is urban and rural who live in Qazvin.In this regards 186 people (92 women, 94 men) chosen by chance. The hypothesis is the difference between urban and rural consumption of Iranian goods. After administrating the questionnaires, the gathered data was analyzed by SPSS software. The result of the study shows salient differences between urban and rural consumption in some areas including leisure, their clothes, use of books and internets etc., however; there is no significant differences in the other domains like their foods, use of TV, newspaper and listening to foreign radio etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • Iranian goods
  • lifestyle
  • rural
  • urban
1- اعتماد، محسن. «رفتار مصرف کننده»، دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد قزوین
2- باکاک، رابرت (1381)، «مصرف»، ترجمه خسرو صبری، تهران: نشر شیرازه.
3- بوردیو، پیر (1380)، «نظریه کنش (دلایل عملی انتخاب عقلانی)» ترجمه مرتضی مردی ها، تهران: نشر نقش و نگار.
4- ببی، ارل (1381)، «روش پژوهش در علوم اجتماعی»، ترجمه رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
5- چاوشیان تبریزی، حسن (1381)، «رابطه ی سبک زندگی و هویت اجتماعی» ،پایان نامه ی دکتری، دانشکده ی علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
6- ذکایی، محمدسعید و زهرا پورغلام ارانحی (1384)، «خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی: پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال1، شماره 4.
7- سازمان ملّی جوانان (1381)، «بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، گزارش ملّی جوانان».
8- غیبی حاجیور، سیاوش (1390)، «بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی در جوانان».
9- فاضلی، محمد (1382)، «مصرف و سبک زندگی»، قم: انتشارات صبح صادق.
10- فاضلی، محمد (1384)، «جامعه شناسی مصرف موسیقی»، در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول، شماره 4.
11- کوزر، لوئیس (1379)، «نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی»، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران.
12- کوزر، لوئیس (1368)، «زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی»، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
13- گیدنز، آنتونی (1378)، «جامعه شناسی»، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
14- گیدنز، آنتونی (1382)، «تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید»، ترجمه ی ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
15- مرادی، سجاد (1387)، «تحلیل جامعه‌شناختی الگوهای مصرف»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد عبداللهی، دانشگاه علامه‌طباطبایی.
16- وبلن، تورشتاین (1383)، «نظریه‌ی طبقه‌ی مرفه» ، ترجمه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
17- واکووانت، لوئیک (1379)، «پیر بوردیو، متفکران یزرگ جامعه شناسی»، ترجمه‌ی مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
1- Bourdieu, Pierre (1984). “Distinction: A Social Critique of the Judqement of Taste”, Translated by Richard Nice, Routled & Keagan Poul.
2- Bocok, R (1998). The Emergence of Consumer Society. The Polity Reader In Cultural, New York: Press.
3- Bocock, Robert (1992). "Consumption and lifestyle" in Bocock.R and Kenneth T (eds.) social and cultural forms of modernity, polity press in association with open  University.
4- Paterson, Mark (2006). Consumption and everyday life, Routledge
5- Veal, Anthony. (2001).“Leisure, Culture and Lifstyle”.
6- Wacquant, L. (1995b).‘Pugs at Work’, Body & Society 1(1): 65–93
7- Wei, R., & Z. Pan (1999). " Mass media and consumerist values in the People’s Republic of China." International Journal of Public Opinion Research.