تأثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه‌ای از خصایص صادرکنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل، نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، دکتری مدیریت، هیأت علمی دانشگاه بجنورد

چکیده

تحقیق حاضر از آن جهت دارای ضرورت است که صادرات در هر کشور امروزه یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی محسوب می­شود. استان خراسان شمالی دارای پتانسیل­های بالای صادراتی در کشور است. این تحقیق به دنبال شناسایی و رتبه­بندی موانع صادراتی و راهکارهای توسعه صادرات در این استان می­باشد. در پژوهش حاضر، برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه بهره گرفتیم. همچنین برای رتبه­بندی موانع و راهکارها از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل داده­ها و فرضیات تحقیق (با استفاده از نرم­افزار spss) از آزمون­ کروسکال والیس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می­دهد که عمده‌ترین موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل: 1) نوسانات و تغییرات مداوم نرخ بهره و نرخ ارز، 2) وجود نداشتن برنامه­ریزی راهبردی برای نفوذ و ورود به بازارهای جهانی، 3) نداشتن تفکر جهانی شدن بین مدیران شرکت­ها و عمده‌ترین راهکارهای توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل: 1) برخورداری از امکانات حمل ­و نقل مناسب و مجهز زمینی و دریایی و غیره جهت صدور کالا، 2) برخورداری از مهارت و دانش فنی در زمینه تولید محصولات مرغوب و با کیفیت جهت صادرات، 3) برخورداری از زیرساخت­های پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Exporters' Features on Perceived Obstacles to Regional Export Development

نویسندگان [English]

  • Sanaz Mofradi 1
  • Mohammad Sheikhzadeh 2
1 M.A, Business Management, International Business, Islamic Azad University, Neyshaboor
2 Assistant Professor, Bojnourd University
چکیده [English]

The present study is significant in that today export is considered one of the most important sources of foreign currency revenues. North Khorasan Province enjoys a high standing in Iran in terms of export potentials. This study seeks to identify and rank both export obstacles and export development strategies. To achieve these aims, we employed a questionnaire-based survey. In addition, to rank obstacles and strategies, we employed the Friedman test, and to analyze the data and research hypotheses, we employed the Kruskal–Wallis test (SPSS).The analyses show that, according to exporters, major export obstacles in order of decreasing importance are: 1) constant fluctuations in interest and foreign exchange rates, 2) absence of strategic plans for penetrating foreign markets, and 3) absence of global thinking among company managers. Also, major export development strategies according to exporters, in order of decreasing importance, are: 1) adequate land, water and air transportation, 2) technical skills and knowhow for the production of high quality, exportable products, and 3) advanced banking and communication infrastructures in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export development strategies
  • export obstacles
  • North Khorasan
1- پوراشرف، یاسان الله (1393)، "تبیین مشکلات و موانع فراروی صادرات استان ایلام". مدیریت بازرگانی، 6 (1): 20-1.
2- حسنقلی­پور، طهمورث و اصانلو، بهاره و سلامی، علیرضا (1387)، "شناسایی و رتبه­بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو در کشور". مجله دانش و توسعه، 15 (23): ص 40-21.
3- خداداد حسینی، حمید و خدامی، سهیلا (1389)،"اثر اینترنت بر جهت­دهی کانال­های صادراتی در شرکت­های کوچک و متوسط". کاوش­های مدیریت بازرگانی،2 (3): ص 31-1.
4- سعیدا اردکانی، سعید و صیادی تورانلو،حسین(1391)، "تحلیل چالش­ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی مطالعه موردی: صنایع نساجی استان یزد". مدیریت فرهنگ سازمانی، 10(2): ص 128-109.
5- کلانتری، مختار(1377)، بررسی توسعه صادرات تخم­مرغ نطفه­دار گوشتی و تخم­گذار،  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران.
6- ملک­اخلاق، اسماعیل و نوع پسند اصیل، محمد و جمالی عباسعلی، خدیجه (1392)،"تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی­های صنعت خودروسازی ایران در ورود به بازارهای خارجی". کاوش­های مدیریت بازرگانی، 5(9): ص104-85.
7- مشبکی، اصغر و سرفراز، امیرهمایون و زارع، حبیب و شهریان، محمدعلی (1389)، "تحلیل موانع به­کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد". کاوش­های مدیریت بازرگانی، 2 (4): ص91-74.
8- ناطق، محمد و نیاکان، نازیلا (1388)، "بسترسازی توسعه صادرات با تأکید بر محدودیت‌ها، محرک­ها و عملکرد صادراتی". نشریه بررسی­های بازرگانی، 7(37): ص 55-43.
9- ولی­بیگی، حسن(1385)، "اولویت­بندی بازارهای هدف صادراتی و موانع حضور در آن‌ها مطالعه موردی منتخبی از محصولات صادراتی مواد غذایی". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،11 (41): ص 89-53.
1- Bishnu p. sharma , shiva r.adhikari , tara p.bhusal , bhuma pande , kumar bhattarai , dispak b.adhikari , anata r.dahal (2014). an assessment of export barriers of nepalese products to india, tribhuvan university , Nepal.
2-Chris milner and Evieu zgovu (2006). “a natural experiment for identifying the impact of natural trade barriers on exports”.journal of development economics,80(1): 251-268.
3- Freund, c., pierola,m.d.(2012). “Export surges” .journal of development economics , 97(2): 387-395.
4- Leonidas c. leonidou (2004).”an analysis of the barriers hindering small business export development”. Journal of small business management,42(3): 279-302.
5- Tesfom , G. , clemens , L. (2006).” a classification of export marketing problems of small an medium sized manufacturing firms in developing countries”. international journal of emerging markets , 1(3) : 262-281.