کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت تجربه مشتری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1399، صفحه 399-423

10.22034/bar.2021.2104

کریم آتشگر؛ فاطمه میرشفیعی


مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 333-353

10.22034/jbar.2020.1585

سروش قاضی نوری؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ رضوان احدی


بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 8، شماره 16، آذر 1395، صفحه 161-184

پیمان غفاری آشتیانی؛ معصومه داودی


بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1391، صفحه 75-92

عباسعلی حاجی کریمی؛ تالین منصوریان