کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
تحریم برند در صنعت بانکداری: شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19929.4298

وحید شرفی؛ محمد رسول فیض؛ سیما فقیهی


تبیین مشارکت مشتری در خلق ارزش برای صنعت بانکداری بر مبنای ارزش ارائه و ادراک شده مشتری

دوره 14، شماره 29، آذر 1401، صفحه 153-180

10.22034/jbar.2023.14694.3668

امیر رنجبریان؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ علیرضا بافنده زنده


خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1394، صفحه 111-131

دل ارام یونسی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمد موسوی جد؛ افشین قاسمی