کلیدواژه‌ها = تبلیغات
مدل پنج وجهی تبلیغات بر پایۀ فناوری واقعیت افزوده

دوره 15، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 161-188

10.22034/jbar.2023.18284.4165

داود فیض؛ فهیمه ماه آورپور؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلایی


تبیین و تحلیل استراتژی تبلیغات در بازسازی تصویر ذهنی گردشگران

دوره 14، شماره 28، مرداد 1401، صفحه 261-292

10.22034/jbar.2022.17616.4094

هلا یوسف؛ بهمن حاجی پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ محمدرضا حمیدی زاده


اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 149-173

10.29252/bar.9.17.149

محسن شفیعی نیکابادی؛ علی اصغر زارعی


اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری

دوره 8، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 185-209

علی صنایعی؛ مجید محمد شفیعی؛ مائده امینی ولاشانی


بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1394، صفحه 1-23

سید محمد طباطبایی نسب؛ فاطمه پریش


نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده

دوره 6، شماره 12، دی 1393، صفحه 137-148

آذر کفاش پور؛ عطاءاله هرندی؛ سیده زهرا فاطمی


ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1392، صفحه 21-38

میرزا‌حسن حسینی؛ بهنام دهبان؛ مریم متولی