دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، دی 1393، صفحه 1-149 
آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات

صفحه 19-42

ناصرصدرا ابرقویی؛ مهدی احمدی ندوشن؛ علی صفاری دربرزی؛ احمدرضا نعمتی بنادک


دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام

صفحه 101-114

مریم دولو؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ غلامرضا ابوترابی