دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-482 

مقاله پژوهشی

1. تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی

صفحه 1-33

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ ابوالقاسم میرا


2. تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده

صفحه 35-58

وحید حسین آبادی؛ منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی


4. تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات

صفحه 85-114

هاشم آقازاده؛ زهره رحیمی جونقانی؛ حسین بلوچی


5. مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی

صفحه 115-146

نگار جلیلیان؛ سید محمود زنجیرچی؛ علیرضا ناصر صدرابادی


6. تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده

صفحه 147-168

نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ زهرا محمدیانی


8. شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید

صفحه 195-215

غلامحسین احمدی؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان


9. تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک

صفحه 217-254

محمد اصفهانی زنجانی؛ امیر نجفی؛ احمد نقیلو؛ نبی اله محمدی


10. رفتارشناسی بازاریابی ویروسی

صفحه 255-276

باقر عسگرنژاد نوری؛ محمد باشکوه


11. طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری

صفحه 277-308

آمنه کیارزم؛ لطف اله فروزنده دهکری؛ محمد محمودی میمند؛ میرزا حسن حسینی


12. تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی

صفحه 309-337

سهراب رحمانی؛ حسن اسماعیل پور؛ عبدالله نعامی


16. تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات

صفحه 417-444

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری