دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، اردیبهشت 1401، صفحه 1-253 

مقاله پژوهشی

تاثیر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر تصویر برند خصوصی و قصد خرید

صفحه 1-26

10.22034/jbar.2022.3495.1421

نیما سلطانی نژاد؛ مرتضی سلطانی؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ غلامرضا جندقی


پیشران های موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت های دانش‌بنیان

صفحه 27-45

10.22034/jbar.2022.10875.2830

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ عبدالناصر درخشان؛ نگین قیاسی؛ ملیحه امیدوار


تحلیل نگرش و رفتار مشتریان شرکتی در صنعت بانکداری

صفحه 47-70

10.22034/jbar.2022.11457.2977

علیرضا پویا؛ هادی بستام؛ علی حسین زاده؛ میثم فخاریان


طراحی الگوی استراتژیک برندسازی در صنعت زعفران ایران

صفحه 97-126

10.22034/jbar.2022.13602.3432

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ شهرام خلیل نژاد


مدل کسب‌وکار دوره‌های بر خط آزاد انبوه در ایران

صفحه 181-206

10.22034/jbar.2022.14097.3579

میلاد راسخ؛ محمود اقتصادی فرد؛ محمدحسین رونقی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


الگوی برندسازی شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی و اشتغال فارغ‌التحصیلان

صفحه 233-253

10.22034/jbar.2022.17762.4116

محمدرضا طاهری؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ احمدعلی یزدان پناه؛ کامیار کاوش