دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، مرداد 1401، صفحه 1-332 
حلقه شایستگی‌های مشاوران راهبردی

صفحه 75-102

10.22034/jbar.2022.15071.3736

حامد دهقانان؛ حسین رحمانسرشت؛ وحید خاشعی؛ محمد وکیلی


همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار با عملکرد مالی سازمان

صفحه 139-169

10.29252/bar.2021.13380.3379

مازیار گنجو؛ سهراب خلیلی شورینی؛ محمود البرزی؛ سید محمد زرگر


طراحی الگوی زنجیره ارزش خدمات بانکی

صفحه 171-202

10.22034/jbar.2022.15952.3870

مریم بابادی عکاشه؛ عباس عباسی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی


تبیین و تحلیل استراتژی تبلیغات در بازسازی تصویر ذهنی گردشگران

صفحه 261-292

10.22034/jbar.2022.17616.4094

هلا یوسف؛ بهمن حاجی پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ محمدرضا حمیدی زاده


تبیین تجارت‌ الکترونیک در کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه 293-332

10.22034/jbar.2022.13524.3433

مهرداد رحیمیان؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی؛ علیرضا مرادی