دوره و شماره: دوره 14، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 1-316 
الگویابی معیارهای ورودی فرآیند تصمیم‌گیری خرید در نوجوانان

صفحه 85-131

10.22034/jbar.2023.17301.4060

راحله انصاری؛ حمید بابایی میبدی؛ شهناز نایب زاده؛ شبنم محمدی اردکانی


مطالعات نظام‌مند مدل‌های کسب‌وکار باز

صفحه 231-261

10.22034/jbar.2023.17844.4124

محمدعلی شاه حسینی؛ فهیمه ملااحمدی؛ نیما مختارزاده؛ مسعود کیماسی