نمایه نویسندگان

آ

 • آتشگر، کریم مدیریت تجربه مشتری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 399-423]
 • آقازاده، هاشم تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 85-114]

ا

 • ابراهیم پور ازبری، مصطفی تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-289]
 • ابویی، محمدحسین تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]
 • احمدی، غلامحسین شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 195-215]
 • احمدی زاد، آرمان اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • اخوان، آفرین تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]
 • اسماعیل پور، حسن تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-337]
 • اسماعیل پور، مجید تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 347-368]
 • اسماعیل پور، مجید تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 339-364]
 • اشکانی، مهدی تاثیر شهرت و کیفیت سایت بر احساسات مشتریان، قصد خرید و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: سایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در ایران) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 445-471]
 • اصفهانی زنجانی، محمد تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • اکبری، محسن تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-289]
 • الوداری، حسن تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 59-83]

ب

 • بیات، فاطمه قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 239-257]
 • باشکوه، محمد رفتارشناسی بازاریابی ویروسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 255-276]
 • باقری، روح اله چالش‌های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 447-487]
 • بامداد صوفی، جهانیار نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • بحرینی زاد، منیژه تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 347-368]
 • بختیار نصرآبادی، حسینعلی تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • برزگری اردکانی، محسن نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • بلوچی، حسین تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 85-114]
 • بلوچی، حسین ارزیابی نگرش به خرید کالاهای تقلبی و تمایل خرید از بازار خاکستری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-163]
 • بندریان، رضا تبیین رقابتپذیری در شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران د ر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-213]
 • بهمنی، اکبر ارزیابی نگرش به خرید کالاهای تقلبی و تمایل خرید از بازار خاکستری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-163]

پ

 • پناهی، کیوان تاثیر جهت گیری‌های راهبردی سازمان بر عملکرد مالی توسعه محصول جدید [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 319-346]
 • پوراشرف، یاسان اله تأثیر انگیزه های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک با رفتار مصرف اخلاقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 77-105]

ج

 • جزایری موسوی، سید محمد حسین تبیین رقابتپذیری در شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران د ر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-213]
 • جلیلیان، نگار مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 115-146]
 • جهادی نائینی، فرزانه تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]

ح

 • حاجی حیدری، نسترن تاثیر شهرت و کیفیت سایت بر احساسات مشتریان، قصد خرید و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: سایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در ایران) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 445-471]
 • حسینی، سید محمود تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-58]
 • حسینی، میرزا حسن طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • حسین آبادی، وحید تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-58]
 • حسین زاده شهری، معصومه تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • حسنقلی پور، طهمورث تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • حمیدیان پور، فخریه تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 339-364]

خ

 • خدادادحسینی، سیدحمید تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • خسرویزاده، اسفندیار تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 291-317]

ر

 • رحمانی، سهراب تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-337]
 • رحمتی، محمدحسین آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • رحیمی جونقانی، زهره تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 85-114]
 • رسولی، رضا تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • رنجبریان، بهرام شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 195-215]

ز

 • زارعی، عظیم طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • زارعی الوندی، سعید بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 59-83]
 • زاهدی، فاطمه تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 347-368]
 • زنجیرچی، سید محمود مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 115-146]
 • زنوزی، سید جعفر ارائه ی مدل توسعه ی محصولات جدید مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری و گرایش کارآفرینی در شرکت های لبنی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 215-238]

س

 • سیدکباری، بنفشه تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]

ش

 • شجاع، علی بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-131]
 • شیری، قاسمعلی تأثیر انگیزه های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک با رفتار مصرف اخلاقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 77-105]
 • شریفی، روح اله تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • شریفی، فاطمه بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-131]
 • شفیعی، نوید آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • شمس، سعیده شناسایی و مدل سازی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 169-193]
 • شهبازی، میثم آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • شهریاری، مهری طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • شوندی، زهرا تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 365-389]

ص

 • صادق وزیری، فراز بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-131]

ط

ع

 • عابدی، احسان تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]
 • عارف منش، زهره بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 59-83]
 • عالم تبریز، اکبر قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 239-257]
 • عباس پور، حیدر تأثیر انگیزه های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک با رفتار مصرف اخلاقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 77-105]
 • عبدالوند، ندا تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • عسگرنژاد نوری، باقر رفتارشناسی بازاریابی ویروسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 255-276]
 • عندلیب، داوود شناسایی و مدل سازی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 169-193]

غ

ف

 • فرمانی، مهدی آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • فروزنده دهکری، لطف اله طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • فیض، داود طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]

ق

 • قره چه، منیژه تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-58]
 • قلی پورسلیمانی، علی تأثیر قصد خرید محصولات سبز بر خرید واقعی محصولات با تعدیلگی درآمد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 49-75]
 • قلیچ لی، بهروز قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 239-257]
 • قهرمان‌پور، پریسا ارائه ی مدل توسعه ی محصولات جدید مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری و گرایش کارآفرینی در شرکت های لبنی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 215-238]
 • قویدل، فرشته تأثیر قصد خرید محصولات سبز بر خرید واقعی محصولات با تعدیلگی درآمد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 49-75]

ک

 • کیارزم، آمنه طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • کاشی، احسان طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • کاظمی، علی شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 195-215]
 • کزازی، ابوالفضل نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • کیشانی، پیام تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 291-317]
 • کشاورز رضایی، مریم شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعه تجارت [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 19-48]
 • کیماسی، مسعود تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]

ل

 • لگزیان، محمد چالش‌های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 447-487]

م

 • محمدی، حیدر اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • محمدی، زهرا تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 339-364]
 • محمدی، نبی اله تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • محمدیانی، زهرا تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 147-168]
 • محمودی میمند، محمد طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • میرا، ابوالقاسم تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • مرادی، بهروز اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • میرشفیعی، فاطمه مدیریت تجربه مشتری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 399-423]
 • مزروعی نصرآبادی، اسماعیل تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 365-389]
 • معروفی، فخرالدین اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • منتظری، محمد تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • مندعلی زاده، زینب تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 291-317]
 • موسوی، نجم الدین تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 147-168]

ن

 • ناصر صدرابادی، علیرضا مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 115-146]
 • نجفی، امیر تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • نجفی، سعید تاثیر جهت گیری‌های راهبردی سازمان بر عملکرد مالی توسعه محصول جدید [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 319-346]
 • نعامی، عبدالله تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-337]
 • نقیلو، احمد تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • نوروزی نیک، یاسمن چالش‌های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 447-487]

و

 • وحیدی نیا، الهام تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • ودادهیر، ابوعلی تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • وشکائی نژاد، سیده صدف تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-289]

ه

 • هزاوه حصار مسکن، بابک تاثیر شهرت و کیفیت سایت بر احساسات مشتریان، قصد خرید و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: سایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در ایران) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 445-471]
 • هندیجانی، رزا تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]