دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 1-300 
گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید

صفحه 125-147

10.29252/bar.9.17.125

یلدا رحمتی غفرانی؛ محمد طالقانی؛ ابراهیم چیرانی


شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد

صفحه 175-196

10.29252/bar.9.17.175

عباس عباسی؛ نیایش رستم پور شهیدی؛ اسماعیل بازیار حمزه خانی


تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

صفحه 225-247

10.29252/bar.9.17.225

سهیلا حیدری؛ فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد


تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار

صفحه 275-298

10.29252/bar.9.17.275

سید نظام الدین مکیان؛ فرشته بهرامی؛ رضا زارع عبدالهی