دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، آذر 1395، صفحه 1-283 

مقاله پژوهشی

الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی

صفحه 1-15

مژده ایرانمنش؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف

صفحه 17-36

حبیب زارع احمدآبادی؛ محبوبه رفیعی امام؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند

صفحه 37-58

فاطمه ابویی؛ میثم شفیعی؛ علی صفاری؛ مسعود رضا خدایاریان


بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد)

صفحه 59-78

سعید سعیدا اردکانی؛ میرمحمد اسعدی؛ حسین مقصودی نژاد؛ بتول هاشمی زاده؛ محمد هادی عسگرزاده


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 99-120

نوشین عبدلی یزدی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علیرضا پویان فرد؛ محمدصالح اولیا


مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید

صفحه 121-140

سید حیدر میرفخر الدینی؛ اکرم شعبانی


دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی

صفحه 141-159

داود عندلیب اردکانی؛ خدامراد رستمی


تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات

صفحه 185-209

داود فیض؛ امین عارفی؛ امین کهیاری حقیقت


آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 233-283

سید چلال صادقی شریف؛ مهرداد علیپور؛ مرجان عروجی